Rehabilitacja – Aneks 2014

NFZ Warszawa zaskoczył mnie i pewnie inne osoby zajmujące się obsługą kontraktów swoim komunikatem.
27-06-2014 (piątek po południu) umieścił komunikat o konieczności złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 30-06-2014.(poniedziałek)

Absurd ? Jednodniowy termin od którego ma zależeć kontrakt na 6 miesięcy ?

Continue reading

Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych

Na stronach NFZ pojawił się komunikat:

Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) Świadczeniodawcy są zobowiązani, w sytuacjach określonych przez płatnika, do przekazywania w raportach statystycznych informacji dot. umiejscowienia wykonania świadczenia. Dla świadczeń realizowanych w ramach umowy w rodzaju Leczenie Stomatologiczne są to kody uzębienia zgodne z normą: PrPN-EN ISO 3950 lub kod „ZD” w przypadku zęba dodatkowego. NFZ w ramach centralnej kontroli sprawozdawanych świadczeń przyjmuje następujące zasady weryfikacji umiejscowień: Continue reading

Aneksy POZ – finansowanie w okresie od 1 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Komunikat operatora systemu SZOI

W związku z zarządzeniem nr 24/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zawartym przez Strony Porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie warunków finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r., MOW NFZ w załączeniu przesyła do podpisu aneks do umowy POZ.

Continue reading