Aneksy POZ – finansowanie w okresie od 1 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Komunikat operatora systemu SZOI

W związku z zarządzeniem nr 24/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zawartym przez Strony Porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie warunków finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r., MOW NFZ w załączeniu przesyła do podpisu aneks do umowy POZ.

Continue reading

Witaj ! Strona Informacyjna NFZ Warszawa

Witam na nieoficjalnej stronie informacyjnej NFZ Warszawa.

Celem  tej strony jest informowanie świadczeniodawców oraz ubezpieczonych o zmianach zachodzących w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowie w Warszawie.

Strona zawiera informacje dla Świadczeniodawców na temat rozliczania, kontraktowania oraz błędów.

Ubezpieczeni znajdą tu informacje na temat obecnego stanu służby zdrowia w województwie mazowieckim.