SZOI

Pomagamy we wprowadzaniu zmian do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji – SZOI – Warszawa

System zawiera większość informacji o placówce medycznej oraz służy do tworzenia raportów statystycznych z wykonanych świadczeń medycznych

Kontakt
535-391-252